sipec.chinajob.com
 
    
中心介绍
专业培训
渠道动态
关于新加坡
联系我们


专业培训介绍
简介 ... [2014/12/12]
全方位优质服务 ... [2014/12/12]
组团流程 ... [2014/12/12]
 
金融培训
培训课程 ... [2014/12/12]
考察机构 ... [2014/12/12]
 
政府公务员培训
培训课程 ... [2014/12/12]
考察机构 ... [2014/12/12]
 
企业培训
培训课程 ... [2014/12/12]
考察机构 ... [2014/12/12]
 
教育培训
培训课程 ... [2014/12/12]
考察机构 ... [2014/12/12]
 
医疗培训
培训课程 ... [2014/12/12]
考察机构 ... [2014/12/12]
 
  公告板
  文档下载
  网站链接
中国国际人才网 版权所有
新加坡国际人才交流中心
地址:新加坡巴耶利峇路60号,巴耶利峇广场#09-24,409051
电话:65-6534 4886 13701953485 传真:65-6323 4880 E-mail:nancyheer@hkfsi.org